Kaskokindlustus

 

Täieliku kindlustuskaitse oma sõidukile saate, kui sõlmite lisaks liikluskindlustusele ka kaskokindlustuse ehk vabatahtliku sõidukikindlustuse lepingu.

Kaskokindlustusega hüvitatakse sõiduki kahjustumine, hävimine ja kaotsiminek ning sellised kahjustused, mida liikluskindlustuse seaduse järgi ei hüvitata. Näiteks sõiduki kahjustumine liiklusõnnetuse tagajärjel, kui süüdlaseks osutub sõidukit juhtinud isik ise; sõiduki süttimine ja süütamine; sõiduki või selle osade vargus jms.

Pakume Sinu sõidukile ERGO kaskokindlustust, mis pakub parimat kaitset.

ERGO kaskokindlustuse juurde kuulub tõeliselt mugav teenus – tasuta ööpäevaringne üleeuroopaline ERGO Autoabi. Autol juhtub, ERGO aitab!

ERGO kaskokindlustusel on veel üks eelis - tasuta asendusauto!

Kaskokindlustus pakub võimaluse kindlustada teeliikluses osalevaid Eestis registreeritud maismaasõidukeid: sõiduautod, pakiautod, pisibussid, veoautod, vedukautod, bussid, haagised, mootorrattad ja ATVd.

ERGO pakub kolme kindlustusvarianti – seisukasko, osakasko ja täiskasko.

Seisukasko korral hüvitatakse järgmiste juhtumite tagajärjel tekkinud kahjud:

  • loodusõnnetus
  • tulekahju
  • plahvatus
  • vandalism

Osakasko korral hüvitatakse seisukasko kindlustusriski alusel hüvitatavad kahjud. Lisaks kuulub hüvitamisele:

  • mehhaanilise jõu põhjustatud kahju, sh liiklusõnnetus
  • teisalduse ja teele tõstmise põhjendatud kulu.

Samuti on iga sõidu- ja pakiauto osakasko lepinguga kaasas tasuta ööpäevaringse ERGO Autoabi  ja asendusauto teenus.

Täiskasko korral hüvitatakse lisaks eespool nimetatud osakaskoga kaetud kahjudele ka sõiduki või selle osade vargusest, ärandamisest ja röövimisest tekkinud kahju.

ERGO pakutavate kindlustuskatete hulgast saab klient valida sobivaimad lisakatted, laiendamaks oma kindlustuskaitset. Täiendavalt ostetavad kindlustused on:

  • pagasikindlustus
  • vahetushaagisekindlustus
  • klaasikindlustus
  • uusväärtuskindlustus.

Pagasi kahjustumine, hävimine või vargus hüvitatakse ainult siis, kui olete valinud täiskasko. On võimalik valida kolme kindlustussumma vahel: 1) 640 eurot (10 000 krooni), 2) 1600 eurot (25 000 krooni), 3) 3200 eurot (50 000 krooni). Omavastutus on põhipoliisil valitud omavastutus. Pagasi hävimine haakes olnud haagises hüvitatakse ainult ootamatu ja ettenägematu välise mehaanilise jõu (sealhulgas liiklusõnnetuse) tagajärjel tekkinud kahju korral eeldusel, et põhipoliisiga on valitud nii pagasi- kui ka vahetushaagisekindlustuse lisarisk.

Vahetushaagisekindlustusega on kindlustatud haagis, mis on haagitud põhipoliisil märgitud sõiduki külge. Vahetushaagisekindlustuse kindlustusjuhtumi korral ei kuulu hüvitamisele haagises olev veos (v.a juhtudel, kui kindlustuslepingus on valitud ka pagasikindlustuse lisarisk).

Klaasikindlustusega kindlustatakse Teie valikul kas ainult esiklaas või kõik salongiklaasid. Omavastutust sõidu- ja pakiautode klaasikindlustusel ei ole, veoautode ja busside klaasikindlustuse omavastutus on 10% kahjust.

Uusväärtuskindlustust on võimalik osta sõidu- ja pakiautodele. Uusväärtuskindlustuse korral võrdub sõiduki kindlustusväärtus esmamüügihinnaga. Uusväärtuskindlustus kehtib ühe aasta jooksul arvates sõiduki esmamüügist jaekaubanduses – seni, kuni sõiduki läbisõit ei ole ületanud 30 000 km.

Kui sõlmite kaskokindlustuse lepingu ERGOs, siis võite olla kindel, et saate ootamatus liiklusolukorras kiiret abi.

 

Kindlustuslepingute üldtingimused KT.0806.11
Kindlustuslepingute üldtingimused KT.0420.08 (Kehtivad kuni 15.05.2011 väljastatud lepingute puhul)
Sõidukikindlustuse tingimused KT.0056.11
Sõidukikindlustuse tingimused KT.0056.10 (Kehtivad kuni 18.02.2011 väljastatud lepingute puhul)
Sõidukikindlustuse tingimused KT.0056.09 (Kehtivad kuni 31.05.2010 väljastatud lepingute puhul)

 

 

Küsi lisa

Palun sisestage oma kontaktandmed ning omapoolsed lisaküsimused, võtame Teiega e-posti või telefoni teel ühendust 24 tunni jooksul.

 

RahumäeAuto

Pärnu mnt 211, 11624 Tallinn

Telefon +372 672 3399, +372 5656 2106

info@rahumaeauto.ee