Liikluskindlustus

 

Liikluskindlustus kuulub iga sõidukiomaniku argipäeva, sest kõik Eestis registreeritud sõidukid tuleb kindlustada kohustusliku liikluskindlustusega. Seadusega reguleeritud liikluskindlustusega hüvitatakse liiklusõnnetuse korral sõiduki juhi poolt teistele tekitatud kahju ja vajadusel ka juhi enda ravikulud.

Pakume Sinu sõidukile ERGO liikluskindlustust.

Liikluskindlustuse leping on tasuta ja tähtajatu, kuid ei taga automaatselt täielikku kindlustuskaitset. Lepingule tuleb lisaks osta tähtajaline kindlustuspoliis, mis annab sõidukiga liiklemise õiguse ja täieliku kindlustuskaitse. Poliisi kehtivusaeg võib olla vastavalt kindlustusvõtja soovile ühest päevast kuni 12 kuuni.

Kehtiva liikluskindlustuslepingu olemasolu eest peab hoolt kandma sõiduki omanik või kasutaja. Liikluskindlustuse leping sõlmitakse alati sõiduki omanikule, kuid tema nimel võivad seda teha

  • sõiduki registreerimistunnistusele kasutajana märgitud isik
  • volikirja alusel sõidukit kasutama volitatud isik
  • lepingu sõlmimiseks kirjalikult volitatud isik.

Liikluskindlustuse kehtivuspiirkond

Liikluskindlustuse leping annab kindlustuskaitse Eestis ja teistes Euroopa Liidu ning Euroopa Majanduspiirkonna riikides. Kuna poliis on eestikeelne, siis tuleb välisriikidesse sõites kaasa võtta rahvusvaheline liikluskindlustuse poliis ehk roheline kaart. Roheline kaart väljastatakse  tasuta.

Liiklus+

ERGO liikluskindlustusel on suur pluss: liiklusõnnetuse korral tasuta üle-euroopaline puksiiriabi sündmuskohalt lähimasse remondiettevõttesse või hoiukohta, sõltumata sellest, kas olete liiklusõnnetuse põhjustanu või selles kannatanu.

ERGO osutab Liiklus+ paketis tasuta üleeuroopalist puksiiriteenust rohelise kaardi riikides sõidu-, pakiautodele ja mootorratastele, millel on kehtiv ERGO liikluskindlustuse poliis.

Kliendil on võimalik kohe pärast liiklusõnnetust saada telefonil 655 5401 juhiseid, kuidas õnnetuskohal tegutseda ja mida teha edasi. Juhiseid antakse 24 tundi päevas ja 7 päeva nädalas. Välismaal osutatakse tasuta abi üksnes siis, kui helistate telefonil +372 655 5401.

Lepingu sõlmimine

Liikluskindlustuse lepingut sõlmides on valida kahe variandi vahel.

  • JAH-leping, mille puhul ERGO saadab poliisi kehtivusaja lõppedes Teile automaatselt uue poliisi.
  • EI-leping, mille puhul leping muutub poliisi kehtivuse lõppedes maksevabaks. Peate ise jälgima poliisi kehtivust ja ostma õigel ajal uue poliisi. Lepingu maksevabal perioodil ei tohi sõidukit liikluses kasutada.


Tasub meeles pidada, et liikluskindlustuse arve saajal on selle tasumise kohustus, sest lepingut ei ole võimalik muuta tagasiulatuvalt JAH-lepinguks või EI-lepinguks. Kui Te ei soovi saada uusi poliise postiga, siis on Teil võimalus muuta lähimas ERGO kontoris või e-posti teel leping EI-lepinguks.

Kui kasutate sõidukit aasta läbi, on kõige mugavam ja soodsam valida JAH-leping, mille puhul ERGO saadab õigeaegselt uue poliisi posti teel või e-posti aadressil. Nii hoiate kokku oma väärtuslikku aega ja raha, sest JAH-lepinguga seotud poliis on soodsam. Samuti on poliis odavam, kui ostate selle vähemalt kolmeks kuuks või kauemaks.

ERGO liikluskindlustuse tavalepingu saate sõlmida kõikides ERGO kontorites ja ERGO teenuste vahendajate juures (maaklerid, krediidiasutused).

Liikluskindlustust reguleerib liikluskindlustuse seadus.

 

Küsi lisa

Palun sisestage oma kontaktandmed ning omapoolsed lisaküsimused, võtame Teiega e-posti või telefoni teel ühendust 24 tunni jooksul.

 

RahumäeAuto

Pärnu mnt 211, 11624 Tallinn

Telefon +372 672 3399, +372 5656 2106

info@rahumaeauto.ee